Simulazioaren amaiera

Arrisku fokoa gainditu da.

Baita egoera normaldu ere.