LEGE-OHARRA

Lege-ohar honek (aurrerantzean, “Lege-oharra”) Interneteko “petronor.eus” atariaren (aurrerantzean, ataria) erabilera arautzen du. Baldintza hauek arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu, erabiltzen hasi aurretik.

Hona hemen webgune honetako informazio orokorreko datuak:

 • Arduraduna: PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A.
 • Helbidea:San Martin 5-Muñatones Eraikina, 48550 Muskiz (Bizkaia)
 • Kontaktua: info@petronor.com
 • Erregistro-datuak: Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatuta, 1.085 liburukia, BI-249-A orria, 44. folioa
 • IFK: A-480532431

1. ERABILTZAILEAK

Ataria erabiltzen eta/edo erabiltzen hasteak erabiltzaileari esleitzen dio erabiltzaile-izaera, eta une horretatik bertatik, erabat eta inolako erreserbarik gabe, onartzen du lege-ohar honetan jasotako edukia (“baldintza orokorrak”), bai eta, hala badagokio, atariko zerbitzu eta eduki jakin batzuei dagokienez baldintza orokorrak osatzen, aldatzen edo ordezten dituzten baldintza bereziak ere. Beraz, atariak eskaintzen dituen zerbitzuak erabili aurretik, erabiltzaile gisa arretaz irakurri beharko dituzu baldintza partikularrak.

2. ATARIAREN ERABILERA, ZERBITZUAK ETA EDUKIAK

Atariaren erabilera doakoa da erabiltzaileentzat, hargatik eragotzi gabe zerbitzu jakin batzuek zure informazioa erabiltzeko eskatzea, haietara jo ahal izateko. Kasu bakoitzean emango dizugu horren berri. Erabiltzaile gisa, konpromiso hauek hartzen dituzu: (i) Gure Atariaren bidez eskura daitezkeen zerbitzu jakin batzuetarako beharrezkoa bada sartzeko inprimaki bat betetzea, egiazko informazioa ematea eta uneoro eguneratuta edukitzea.Ez duzu ahaztu behar zeu izango zarela egiten dituzun adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra eta/edo emandako informazioaren ondorioz Petróleos del Norte, SAri edo hirugarrenei eragin diezazkiekezun kalteen erantzule bakarra. (ii) Ataria eta zerbitzuak erabiltzea honakoak urratu gabe: baldintza orokor hauetan eta, indarrean dagoen legediaz gain, hura arautzen duten Baldintza Partikularretan xedatutakoa, fede ona eta, oro har, onartutako erabilerak eta ordena publikoa. (iii) Ataria edo haren zerbitzuak ez erabiltzea zilegi ez diren helburuetarako, edo Petróleos del Norte, SAri edo beste edozeini kalte egin diezaioketen helburuetarako, edo, edozein modutan ere, haren funtzionamendu normalari kalte egin edo eragotz diezaioketen xedeetarako.

Jakinarazten dizugu debekatuta daudela atariko edukiekin lotutako zenbait ekintza, hala nola, informazioa, testuak, grafikoak, soinu- eta/edo irudi-fitxategiak, argazkiak, diseinuak edo jarraian adierazten dizugun beste edozein (“eduki”):

 • Erreprodukzioa, kopia, banaketa, zabalkundea, komunikazio publikoa, eraldaketa edo aldaketa, salbu eta legezko titularren baimena badu edo legez baimenduta badago.
 • Petróleos del Norte, SAren edo haren legezko titularren eskubideak urratzea.
 • Erabat baimenduta ez dauden merkataritza- edo publizitate-helburu guztietarako erabiltzea.
 • Edukiak lortzeko ahalegina zure eskura jartzen ditugunak edo Interneteko ohiko erabilerak ez diren beste edozein bide erabiliz, betiere horrek Petróleos del Norte, SA enpresari inolako kalterik eragiten ez badio.

3. ALDE BAKARREKO ALDAKETA

Ohartarazi nahi dizugu, zure erabiltzaile-esperientzia hobetzeko asmoz, litekeena dela Atariaren egitura eta diseinua, zenbait zerbitzu eta eduki aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzea.

Era berean, jakinarazten dizugu Petróleos del Norte SAk edozein unetan aldatu ahal izango dituela baldintza orokor hauek edo, hala badagokio, zerbitzu baten baldintza bereziak. Horren berri emango dizugu dagokion abisuaren bidez. Hori dela eta, gogoratu aldian-aldian batzuk eta besteak kontsultatzea.

Nolanahi ere, aldaketek ez dute atzeraeraginik izango.

4. ESTEKEN ERABILERA

Interneteko beste atari bateko webgune batetik Petronorren atariko edozein orritara hiperesteka bat egin nahi duten edo egiten duten pertsonek edo erakundeek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Ezin da Petronor atariko zerbitzu edo edukirik erreproduzitu, ez osorik ez zati batean.
 • Ez da deep-link-ik, ez IMG edo irudizko estekarik, ez frame-rik ezarriko Petronorren atariaren orrialdeekin, aldez aurretik Petronorren berariazko baimenik izan ezean.
 • Ez da adierazpen faltsurik, zehaztugaberik edo okerrik sartuko Petronorren Atariko orriei eta bertako langileei buruz, ez eta Atariko zerbitzu edo edukiei buruz ere.
 • “Hiperesteka” osatzen duten zeinuak izan ezik, ezartzen den webguneak ez du izango Petronorren markarik, izen komertzialik, establezimendu-errotulurik, izendapenik, logotiporik, esloganik edo bestelako zeinu bereizgarririk, Petronorren berariazko baimenik izan ezean.
 • “Hiperesteka” ezartzeak ez du esan nahi Petronorren eta hura egiteko erabiltzen den webgunearen edo atariaren titularraren artean harremanik dagoenik, ezta Petronorrek atari horretan eskainitako zerbitzuak eta edukiak ezagutu eta onartu dituenik ere.
 • Petronor ez da arduratuko “hiperesteka” egiten den webgunean edo atarian jendearen eskura jarritako eduki edo zerbitzuez, ezta horietan jasotako informazio eta adierazpenez ere.
 • Petronorren atarirako edozein “hiperesteka” bere orrialde nagusira edo dituen ataletako orri nagusietara egingo da.


Petronorren Atariak hirugarrenek kudeatu eta kontrolatutako beste webgune batzuetarako konexioak eta estekak jar ditzake erabiltzaileen eskura. Esteka horien funtzio bakarra erabiltzaileei Interneten informazioa, edukiak eta zerbitzuak bilatzen laguntzea da, eta inola ere ezin da horiek bisitatzeko iradokizun, gomendio edo gonbidapentzat hartu. Petronorrek ez ditu aldez aurretik merkaturatzen, zuzentzen eta kontrolatzen webgune horietan eskuragarri dauden eduki, zerbitzu, informazio eta adierazpenak.

Petronorrek ez du inolako erantzukizunik hartuko bere gain, ezta zeharka edo modu subsidiarioan ere, Petronorrek kudeatzen ez dituen webguneetan dauden edo eskaintzen diren eduki, informazio, komunikazio, iritzi, adierazpen, produktu eta zerbitzuen sarbide, mantentze, erabilera, kalitate, zilegitasun, fidagarritasun eta erabilgarritasunetik erator daitezkeen era guztietako kalte-galerengatik, baldin eta Petronorren Atariaren bidez eskuratu badaitezke.

5. PETROLEOS DEL NORTE, SAREN PRIBATUTASUN POLITIKA ETA COOKIEAK

Petroleos del Norte SAren pribatutasun-politika eta cookieen politika kontsulta ditzakezu, ataria eta/edo zerbitzuak erabiltzeari dagokionez, hemen:

6. ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA KALTE-GALERENGATIK

Atariaren erabilera erabiltzaile gisa duzun erantzukizun bakar eta esklusiboaren pean egingo da, eta Petróleos del Norte, SA sozietateak berariaz salbuetsiko du legezko ohar honetan eta kasu bakoitzean aplikatzekoak diren Baldintza Partikularretan ezarritakoaren aurkako erabilerak erabiltzaileari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalte eta/edo galeretatik. Erantzukizun hori zabaltzen da zeuk edo beste edozeinek atarira edo haren edozein zerbitzutara sartzeko esleitutako sarbide-kredentzialen edo antzekoen gainean egiten duzuen erabilerara.

Aurrekoari kalterik egin gabe, Petróleos del Norte, SAk eskubidea izango du, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu beharrik gabe, atariko sarbidea ukatzeko baldintza orokor hauek edo kasu bakoitzean aplikagarri zaizkien baldintza bereziak betetzen ez dituzten erabiltzaileei.

7. BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

Petróleos del Norte, SAk atariko eduki eta/edo zerbitzuetarako sarbidea ematen dizu, arrazoizko gaitasun eta arreta mailarekin, eta haren erabileraz gozatu ahal izatea espero dugu. Hala ere, ezin dizugu bermerik eskaini, ezta erantzukizunik eman ere, honako hauen ondorioz sor litezkeen edozein motatako kalte-galerengatik:

 • Ataria eta/edo haren zerbitzuak edo edukiak erabilgarri ez egotea, mantentzea eta behar bezala ez funtzionatzea.
 • Ataria eta/edo haren zerbitzuak edo edukiak erabilgarriak, egokiak edo baliozkoak ez izatea erabiltzaileen behar, jarduera edo emaitza zehatzak edo itxaropenak asetzeko.
 • Birusak, programa maltzurrak edo kaltegarriak izatea edukietan eta/edo atariaren bidez emandako zerbitzuetan, baldin eta aldaketak eragin baditzakete zure sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea) edo erabiltzaile gisa gorde ditzakezun dokumentu elektroniko eta/edo fitxategietan.
 • Erabiltzaileek edukiak jasotzea, lortzea, biltegiratzea, zabaltzea edo transmititzea, eta eskubide hauek urratzea: jabetza intelektuala, diseinuak eta/edo markak, ohorea, norberaren eta familiaren intimitatea, datuen babesa, irudia edo hirugarrenen edozein eskubide.
 • Erabiltzaileek ataria, haren zerbitzuak edo edukiak legez kontra, zabarkeriaz, iruzurrez, baldintza orokor hauen, fede onaren, oro har onartutako erabileren edo ordena publikoaren aurka erabiltzea.
 • Hirugarrenek emandako eta atarian erabiltzaileen eskura jarritako zerbitzuen zilegitasunik, kalitaterik, fidagarritasunik, erabilgarritasunik, eguneratzerik eta erabilgarritasunik eza.
 • Hirugarrenek erabiltzaileei atariaren bidez emandako zerbitzuei dagokienez dituzten betebeharrak edo konpromisoak ez betetzea.
 • Erabiltzaileek atariko ataletan prestatutako foroetan, txatetan eta iritzi-mezuetan emandako iritziak.
 • Baimendu gabeko hirugarrenek atariaren eta zerbitzu eta/edo edukien erabileraren mota, baldintzak, ezaugarriak eta inguruabarrak ezagutzea.
 • Inprimatzen dituzun edukien bertsioaren eta gure atarian argitaratutako edukien bertsio elektronikoaren artean aldi baterako sor daitezkeen desadostasunak.

8. IRAUPENA

Ataria irisgarria izango da modu mugagabean, baina prestazioa eten, amaitu edo azkendu ahal izango dugu abisatuko dizkizugun hainbat arrazoirengatik, eta, besteak beste, lege-ohar honen aurka egiteagatik edo, hala badagokio, modu desegokian erabiltzeagatik.

9. JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Atarian agertzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu bereizgarri guztiak Petróleos del Norte, SAren jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu atariko eta/edo zerbitzuetako erabilerak edo sarbideak erabiltzaileari inolako eskubiderik ematen dionik. Eduki guztiak, ataria bera barne, Petróleos del Norte, S.A.ren jabetza intelektuala dira, eta, lege-ohar honetan ezarritakoaren arabera, ezin izango zaio erabiltzaileari laga edukien gainean dauden edo egon daitezkeen ustiapen-eskubideetako bat ere, alegia, ataria eta Zerbitzuak behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa dena baino gehiago.

Zure ustetan, legez dituzun eskubideak urratu badira atarian eduki jakin bat sartzeagatik, horren berri eman beharko diozu Petróleos del Norte SAri, honako hauek adierazita:

 • Zure datu pertsonalak. Erreklamazioa interesduna ez den beste hirugarren batek aurkezten badu, zein ordezkaritzarekin jarduten duen adierazi beharko du.
 • Jabetza industrialeko edo intelektualeko eskubideek babestutako edukiak eta horien kokapena atarian adieraztea (URL esteka adierazita).
 • Jabetza industrialeko edo intelektualeko eskubide horiek egiaztatzea.
 • Interesduna jakinarazpenean emandako informazioen egiazkotasunaren erantzule dela adierazten duen berariazko adierazpena.


Hala, petronor.eus atariaren jabetza intelektualeko eskubideak, bai eta Jabetza Intelektualaren Araudiaren arabera obra gisa har daitekeen edozein elementurenak ere, Petróleos del Norte, SA sozietatearenak baino ez dira, eta jabetza intelektualeko eskubide guztien titularra da.

Atariaren jabetza intelektualeko eskubideen titular bakarra den aldetik, Petronorri dagokio website petronor.eus webgunearen titulartasunetik eratorritako eskubideak esklusiboki erabiltzea, eta, ondorioz, ustiapen-eskubideetatik eratorritako edozein jarduera gauzatzeko edozein baimen ematea, bereziki, erreprodukzio-eskubidea, komunikazio publikorako eskubidea, banaketa-eskubidea, jendearen eskura jartzeko eskubidea edo eraldaketa-eskubidea, formatua edozein delarik ere.

Hirugarrenek ekarritako edukiei dagozkien jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen legitimitatea horien erantzukizun esklusiboa da.

10. SARBIDERAGARRITASUNA

Petróleos del Norte, SAk nahi du pertsona guztiak sar daitezela atarira, haien desgaitasuna, baldintza edo ekipamendu teknologikoa edozein dela ere. Horretarako, hainbat neurri hartu ditu:

 • Gunea programatzea W3Cko 2. mailako jite jausiaren estilo-orriei buruzko gomendioari jarraituz.
 • Elementuak pantailan aurkezteko ordena logikoa.
 • Testu alternatiboa irudietan.

11. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Espainiako legeak aplikatuko zaizkie baldintza horietatik edo atariaren, haren edukien edo zerbitzuen erabileratik eratortzen den edozein auzi edo gatazkari eta/edo horiekin zerikusia duenari, eta ez dute ondorerik izango aplikatu beharreko lege-gatazkei buruzko xedapenek.

Petróleos del Norte, S.A.k eta zuk onartzen duzue zure egoitzako auzitegien jurisdikzio esklusiboaren mende jartzea, baldin eta Espainian badago, Baldintza Orokor hauetatik eratorritako erreklamazioak konpontzeko, hau da, Zerbitzuen Baldintza Partikularretako edozein edo horiekin zerikusia dutenak.