Datu pertsonalen babesa

PETROLEOS DEL NORTE, S.A. (PETRONOR) enpresak, San Martin 5-Edificio Muñatones, 48550 Muskiz (Bizkaia) helbide soziala duen tratamenduaren arduradunaren figuraren pean, webgune honetan argitaratutako hainbat formularioren bidez, PETRONORek eskainitako zerbitzu edo sustapenetara sartu edo horietan parte hartu nahi duten erabiltzaileek beren borondatez emandako datu pertsonalak biltzen ditu.


Tratamenduaren helburua eta oinarri legitimatzailea

PETRONORek zure datu pertsonalak baliatuko ditu, honako hauetarako:

Helburua Legitimazioa Tratamendurako datuak
Ikasleentzako beken eta laguntzen deialdia kudeatzea, baliatzeko aldia barne. Kontratu-harremana gauzatzea eta mantentzea. Sinadura, irudia, ahotsa, NAN/IFZ, mutualitatea, edo gizarte-segurantzako zenbakia; izen-abizenak, telefonoa, osasun-datuak.
Egin daitezkeen beken eta laguntzen etorkizuneko deialdiei buruzko jakinarazpenak bidaltzea. Kontratu-harremana gauzatzea eta mantentzea. Sinadura, hatz-marka, irudia, ahotsa, NAN/IFZ, mutualitatea edo gizarte-segurantzako zenbakia; izen-abizenak, telefonoa, osasun-datuak.
Erabiltzaileek helarazitako kontsultak eta iradokizunak kudeatzea. Bat etortzea Erabiltzaile-izena, izen-abizenak, telefonoa eta helbide elektrokikoa edo postazkoa.
Erabiltzaileek webgunean dauden blogetan duten parte-hartzea kudeatzea. Interesatuaren bat etortzea. Erabiltzaile-izena, izen-abizenak, telefonoa eta helbide elektrokikoa edo postazkoa.
Hautaketa-prozesua kudeatzea, jasotako curriculumaren azterketa barne, hautaketa-probak egitea eta kudeatzea, eskatutako lanpostuen ezaugarrietara egokitzeko profilak egitea, prozesuak aurrera egiteko plataformarako sarbidea emanez, eta, oro har, zure enplegu-eskaera kudeatzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak egiteko. Kontratu aurreko neurriak eskatzea edo etorkizuneko lan-harremanaren zain egotea. Izen-abizenak, sinadura, irudia, ahotsa, NAN/IFZ, nazionalitatea, telefonoa, osasun-datuak eta datu profesionalak, soldata-datuak.
Kargatzen eta deskargatzen duten gidarien dokumentazioa berrikustea eta kontrolatzea. Kargategiak kudeatzea. Produktuen zamalanak. Legezko betebehar bat betetzea. Sarbide kontrola. Legezko betebehar bat betetzea. Sinadura/Hatz-marka, prestakuntza eta titulazioak, irudia, ahotsa, lizentziak, baimenak edo onespenak, matrikula, NAN/IFZ, izen-abizenak, datu profesionalak, hala nola lanbidea, kargua edo jatorrizko enpresa.
Lanak egiten ari diren enpresa kontratistei su-itzalgailuak emateko lanak kudeatzea eta instalazio-planoan zehaztutako kokapenetan daudela ziurtatzea. Legezko betebehar bat betetzea. Izen-abizenak, baita datu profesionalak ere, hala nola lanbidea, kargua edo jatorrizko enpresa.
Datuak Repsol Taldeko (*) enpresei lagatzea, haiek informazio hori guztia interesdunaren beste datu batzuekin konbinatu ahal izan dezaten, baldin eta datu horiek online edo off-line izan baditzakete, profila osatzeko eta, legitimatuta badaude, publizitatea bidaltzeko, edozein bitarteko elektronikoren bidez, Repsol Taldeko enpresen eta hirugarrenen jarduera, produktu eta/edo zerbitzu deskribatuei buruz, kanal desberdinen bidez. Interesatuaren bat etortzea.
Zisternen eta garraioen baimenak kudeatzea. Biltegira sartzeko kontrola. Tratamenduaren arduradunaren interes legitimoa instalazioetarako sarbidearen segurtasunean eta kontrolean. NAN/IFZ, izen-abizenak eta baita datu profesionalak ere, hala nola lanbidea, kargua edo jatorrizko enpresa.
Findegian zerbitzuak ematen dituzten enpresetako prebentzio-teknikarien asistentzia kontrolatzea CAEko aldizkako bileretara. Legezko betebeharra betetzea. Sinadura/hatz-marka, izen-abizenak eta datu profesionalak, hala nola lanbidea, kargua edo jatorrizko enpresa.
Konplexuetako eta bestelako komunikazioetako berrikuntzak jakinarazteko kazetarien kontaktuen zerrenda. Tratamenduaren arduradunaren interes legitimoa, DBEDBLOren 19. artikuluaren arabera. Izen-abizenak, erabiltzailearen izena, helbide elektronikoa edo postala, telefonoa edo faxa eta lanbide-datuak, hala nola lanbidea, kargua edo jatorrizko enpresa.
Hornitzaileekiko kontratuak eta proiektuak eta erosketa-eskaerak kudeatzea. Kontratu-harremana gauzatzea eta mantentzea. Izen-abizenak, erabiltzailearen izena, helbide elektronikoa edo postala, telefonoa edo faxa eta lanbide-datuak, hala nola lanbidea, kargua edo jatorrizko enpresa.

Kontserbazio-denbora

Goian adierazitako helburuak betetzeko behar den epean, eta horiek bete ondoren, behin betiko ezabatuko da. Nolanahi ere, blokeatu egingo dira era guztietako akzioak preskribatzeko epean.

Datuen hartzaileak

PETRONORek honakoei soilik jakinaraziko dizkie zure datu pertsonalak:

  • Agintari eta erakunde eskudunak, epaitegiak, auzitegiak edo araudi aplikagarriaren arabera legitimatutako beste edozein hirugarren;
  • www.repsol.info/cesioncomercia webgunean sartuta dauden Repsol Taldeko enpresak, profilak egiteko eta/edo komunikazio komertzialak bidaltzeko, betiere interesdunak horretarako baimena eman badu edo atalean deskribatzen den interes legitimo bat badago. Adierazi bezala, profilen elaborazio hori bitarteko propioen bidez edo gure salmenta-puntuen bidez lortutako informazioa, merkatuari eta haren bilakaerari buruz dugun ezagutza eta Repsol taldearen produktuen edo zerbitzuen salmenta-prozesua modu agregatuan aztertuta eta elkartuta egiten da.
  • hornitzaileak, tratamendu-eragileak diren aldetik kontratatutako zerbitzuen esparruan. Hirugarren horiek Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetatik egon daitezke lokalizatuta, edo zerbitzuak eman ditzakete; beraz, zure datuak nazioarteko transferentzien xede izan daitezke. Nolanahi ere, nazioarteko transferentziak datu pertsonalen tratamenduari buruzko araudiak aitortutako bermeren batekin egingo dira.

Zure eskubideak

Zure baimena edozein unetan kendu ahal izango duzu, eta, hala badagokio, datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzu. Halaber, zure datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango duzu, datuen tratamenduari aurka egiteko, jakinarazpen bat idatziz bidaliz goian jakinarazitako PETRONORen helbide sozialera edo, bestela, protecciondedatos@repsol.com helbide elektronikora edo erreklamazio bat jarriz Datuak Babesteko Espainiako Agentzian.

Halaber, eskubidea duzu zure datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien objektu ez izateko. PETRONORen interes legitimoan oinarritutako tratamenduetan, eta aurrekoa alde batera utzi gabe, egindako interesen haztapenari buruzko judizioari buruzko informazioa eskatzeko eskubidea duzu.

Nolanahi ere, PETRONORera jo dezakezu zure datu pertsonalen tratamenduarekin zerikusia duen edozein gai argitzeko, helbide elektroniko honen bidez: protecciondedatos@repsol.com, edozein erreklamazio konpondu ahal izateko, horri buruz lagundu ahal izateko.

Tratamenduaren segurtasuna

PETRONORek erabiltzaileen datu pertsonalak araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera tratatzeko konpromisoa hartzen du, eta, bereziki, (i) webgunean nabigatzearen ondorioz eskura dituen erabiltzaileen datu pertsonalak konfidentzialki tratatzekoa. Hala ere, PETRONORek erabiltzaileen datu pertsonalak eta beste edozein informazio eman ahal izango du agintari publikoek eskatzen diotenean, legez esleituta dituzten eginkizunak betez eta aplikagarriak diren xedapenekin bat etorriz; (ii) segurtasun-neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu ahal izango ditu, datu horiek aldatzea, galtzea eta baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko. Hala ere, Interneteko egungo segurtasun-baldintzak direla eta, PETRONORek ezin du bermatu hirugarrenek erabiltzaileen informazioa legez kontra erabiltzen dutela.

Ondorioz, PETRONORek ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen hirugarrenek erabiltzaileen informazioa aldatu, galdu, tratatu, baimenik gabe eskuratu edo legez kontra erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen edozein motatako kalte-galerengatik. Erabiltzaileek konpromisoa hartzen dute PETRONORri emandako datuak behar bezala eguneratuta edukitzeko. Emandako datuen egiazkotasunik, zehaztasunik, indarrik eta egiazkotasunik ezaren ondorioz PETRONORek jasan ditzakeen kalte-galeren erantzule izango dira erabiltzaileak.