La Sociedad Coral de Bilbao rescata‘Lide talxidor’, primera óperainfantil en euskera