Petronorrek 133,8 milioi euroren etekina lortu 2008an

Petronorrek 133,8 milioi euroren mozkin garbia eskuratu zuen 2008. urtean, gordinkien eta produktuen prezioek zeharo behera egin zuten ingurunean. Prezioen beherakada latz horren ondorio gisa, ustiapenaren emaitza (115,1 milioi euro) % 50 baino gehiago jaitsi da aurreko urteari zegokion ekitaldiko ustiapenaren emaitzaren aldean.

Instalazioen baliagarritasuna handia izaki, Petronorrek %3,1 gehitu du prozesua 2007. urteari zegokion ekitaldiaren aldean. Ezin da gauza bera esan salmentei buruz; izan ere, nazio barruko merkatuari begiratuta, jarduera ekonomikoaren beherakada islatzen hasi da zenbait produkturen entregei dagokienez.

Testuinguru ekonomiko larrian gaudelarik, Petronorren jarduera herstura-politikari doituko zaio, baina beti ere bere inbertsio estrategikoei uko egin gabe (horien artean URF proiektua berebizikoa baita). Gaur egun, industria-proiektu honen alde apustu egiteak ondokoa esan nahi du: enpresa honek findegiaren etorkizuneko bideragarritasunerako erantzukizun soziala eta instituzionala goitik behera bereganatzen dituela, ingurumenaren alorreko konpromiso zorrotza hartuz.