Ez dago kalte pertsonalik gertakarian

Aldundiko suhiltzaileak iritsi dira, simulazioaren egoeraren kontrola indartzeko.

Ez dago afekzio pertsonalik.

Erretzen ari dena petrolio gordina da. Ez da toxikoa.